หนังสือการ์ตูน ศีล 227 ซื้อเองได้ที่
ร้านมหาจุฬาบรรณาคาร (ท่าพระจันทร์)
ตึกเล็กไสยจิตต์ วัดมหาธาตุ แขวง พระบรมมหาราชวัง ถนน ท่าพระจันทร์
เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทร 02-226-6027-8
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
241 ตึก อรทัยเทพกัญญา ถนน พระสุเมรุ แขวง บวรนิเวศน์
เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทร 02-629-1418